My photo

  Welsh words to 'When I'm Gone' by Pitch Perfect.

  I was inspired to write these words after watching this lovely video by youngsters at the Irish camp Coláiste Lurgan. Anyone is welcome to use these words as long as they give acknowledgement and permission has been sought from the original composers. My version has 3 verses ... having looked at the original I realised it had only 2 verses. I think 3 verses are better!


  'Angen Clywed Sŵn y Môr’ (Cân y Cwpan)


     An Adaption of ‘When I’m Gone’ by Pitch Perfect


Dwi’n teimlo’n unig ac yn drist sawl gwaith
‘da pobl sy’m yn dallt y sgôr
Maen nhw’n siarad nid yn sgwrsio; yn clywed nid yn gwrando –
Dwi angen clywed sŵn y môr

Chorus:
Swn y môr, swn y môr, dwi angen clywed swn y môr
Yn Llangrannog neu Bwllheli, Cefn Sidan neu y Barri
Dwi angen clywed sŵn y môr

Dwi’n cofio unwaith ffeindio hwyl a sbri
A lle i feddwl i fi fy hun
Ffrindiau newydd fel y llanw yn golchi hen bryderon
A llenwi pwll yn fy mywyd i

Chorus:

Weithiau mae person angen lle i fynd
Lle mae’r gorwel yn un pell
Lle i syllu, lle i rannu, lle i ganu, lle i wenu;
Ton o nerth at fory gwell


Welsh Words, Siôn T. Jobbins 2013